TLF: 55 21 44 50

Vi er tilgjengelig hele døgnet

Hva må gjøres etter et dødsfall

Ved dødsfall

Det å miste noen vi er glad i er noe som oppleves forskjellig fra person til person. Bergen & Omegn Begravelsehjelp vil sørge for at dine behov som pårørende hele tiden blir satt i sentrum.

Hva må gjøres etter et dødsfall?

Det er alltid mange praktiske spørsmål som må tas stilling til når noen dør fra oss. Vi ønsker å veilede på en trygg måte gjennom alle de praktiske detaljene, frem mot en verdig avskjedsstund.

Man reagerer veldig forskjellig etter et dødsfall. Noen ønsker å la andre ta seg av det praktiske, mens andre finner trøst i å gjøre mange av oppgavene selv. Vår grunntanke er at dette skal være ditt valg. Vi kan uansett bidra med eksempler og forslag.

Vi bistår blant annet med henting, transport, kontakt med offentlige myndigheter, dødsannonser, og gjennomføring av seremoni og minnestund. Hos oss kan du også bestille kister og urner, gravminner og blomster.

Vi er alltid tilgjengelig. Du kan treffe oss på 55 21 44 50 eller post@bergenogomegn.no.